قیمت دستگاه بسته بندی دست دوم دو توزین

آیا دست دوم بودن یک دستگاه بسته بندی دوتوزین دلیلی بر وجود مشکلات فنی آن است؟ دلیل عرضه آن با قیمت کمتر در بازار چیست؟ دستگاه بسته بندی دو توزین به نسب سایر دستگاه ها قیمت مناسب تری داشته و انتخاب آن برای خرید در ابتدای کار بسیار مناسب و اقتصادی است. با توجه به اینکه دستگاه بسته بندی دو توزین به صورت دست دوم توسط مالکان آنها با قیمت ادامه این مطلب